O nás

PROVOZ CENTRA BYL K 31.12.2018 UKONČEN.

Komunitní centrum provozuje obecně prospěšná společnost Právě teď! o.p.s.

Poslání Právě teď o.p.s.

Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší nezisková organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí. Tato problematika se týká každého z nás – PRÁVĚ TEĎ!

Naše vize

 • Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující ke vzdělávání směrem k vlastnímu stáří;
 • Vzdělávání jednotlivců, firemní vzdělávání;
 • Využití moderních technologií pro účely vzdělávání;
 • Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující k certifikaci dobrovolníků a koordinace jejich práce;
 • Poskytování odborných, společenských a aktivizačních služeb;
 • Spolupráce s dalšími subjekty, spolupráce na společných projektech;
 • Mezigenerační solidarita v praxi;

Orgány Právě teď o.p.s.

Ředitelka

 • Bc. Iveta Luxová – ředitelka, zakladatelka o.p.s.

Správní rada

 • Ing. Lenka Šťastná – předsedkyně správní rady
 • MUDr. Josef Štolfa – člen správní rady
 • Bc. Petr Ulvr, MBA – člen správní rady

Dozorčí rada

 • Ing. Hana Čepová – předsedkyně dozorčí rady, zakladatelka o.p.s.
 • JUDr. Hana Mesthene – člen dozorčí rady
 • Bc. Simona Valešová – člen dozorčí rady

Kontakt viz web Právě teď o.p.s.