Poradna

Pokud máte dotaz na naše odborníky, neváhejte nám napsat email a my se pokusíme na vaši otázku zde odpovědět. 

V případě, že bude Váš dotaz všeobecný a vy budete souhlasit, dotaz i s odpovědí následně zveřejníme níže.

PRÁVO

Jaká je výše poplatku za sepsání poslední vůle u notáře?

Cena za sepsání závěti notářem je stanovena pevnými částkami a konečná výše záleží pouze na tom, co vše budete po notáři žádat. Sepsání závěti stojí u notáře 1500,- Kč. V případě, že dáte závěť do úschovy k notáři, zaplatíte za uložení dalších 800,- Kč. Zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti pak je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
Výhodou sepsání závěti notářem je, že zůstavitel bude mít jistotu v tom, že závěť má vše, co míti má a musí. Pokud se jedná o zařazení závěti do evidence a její úschovu u notáře, je výhodou, že jakýkoli notář bude později vést dědické řízení, bude vědět, že zůstavitel sepsal závěť a kde je uložena, a to i když zůstavitel nikomu neřekl, že závěť sepsal a co je v ní napsáno. Lze tak předejít tomu, aby se závěť ztratila nebo zničila či se dostala do nepovolaných rukou.
Oproti tomu, pokud sepíšete závěť sami, nemáte jistotu, že má veškeré potřebné náležitosti. Tyto náležitosti jsou stanoveny v § 1494 a následujících občanského zákoníku. Může se také stát, pokud máte závěť schovanou doma, že se při dědickém řízení nenajde a s vaším majetkem bude naloženo dle zákona, což nemusí odpovídat tomu, co bylo stanoveno v závěti a jak jste si přáli, aby bylo s vaším majetkem naloženo.
JUDr. Hana Mesthene
Vedoucí advokátka AK Mesthene & Partner

FINANCE

Prosím o radu, kde nejvýhodněji uložit cca 200 tis. Je to spoření pro mou vnučku, která bude ještě 3 roky studovat. Přitom bych chtěla, aby měla možnost, když to bude potřebovat, si nějakou částku vybrat.

Úroky z vkladů jsou v současné době velmi nízké, zvláště když chcete mít k prostředkům průběžný přístup. Ze současné nabídky na trhu bych vám doporučila spořící účet ING KONTO, který je úročen 0,5 % , nejsou tam žádné poplatky a peníze máte kdykoli k dispozici.
Pokud se stanete novým klientem banky, můžete navíc dostat bonus 500Kč, což přispěje k vyššímu zhodnocení Vámi vložených prostředků .
Produkt byl již několikrát vyhodnocen jako nejlepší spořící účet v rámci soutěže Zlatá koruna.

Více najdete zde http://www.ingbank.cz/ing-konto/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=ingkonto
Lenka Štastná
Odbornice na finance

PSYCHOLOGIE

Jaký je rozdíl mezi psychologií a psychiatrií?

Psychologie je věda o duši. Psycholog je člověk, který tuto vědu ovládá, studoval ji a vyvíjí se v ní v souvislosti s vývojem vědy samotné. S klientem pracuje ve prospěch řešení a vyřešení klientových obtíží a naplnění jeho potřeb, především v rámci rozhovoru a doporučení.
Psychiatrie je medicínská věda. Psychiatr je tedy lékař, který léčí nemoci mozku, myšlení, emocí , vnímání a chování svých pacientů. Svým pacientům pomáhá nejčastěji farmakologicky tzn. předepisuje léky. .
Hellena Holečková
Psychoterapeut

POČÍTAČE

Chci si koupt počítač, ale nevím jaký a podle čeho se rozhodonout

U výběru počítače je vždy potřeba si nejprve vyjasnit, co od něj očekávat, co na něm chcete dělat. Hned poté je třeba si říct, kolik do nákupu hodláte investovat.
V dnešní době je tolik možností, že tady je "každá rada drahá" - stolní počítač, notebook, tablet, nebo kombinovaná zařízení.. Každopádně třeba u nás v Centru si můžete některá zařízení vyzkoušet a o vašich potřebách se můžeme pobavit.
Hana Čepová
Počítačové poradenství

PRÁVO

Jaké jsou aktuální možnosti dědictví?

Možná přemýšlíte o tom, co se stane s majetkem, na který jste celý život těžce vydělávali, až opustíte tento svět. Je mylná představa, že s tím nemůžete vůbec nic udělat, když už tu nebudete. I tak, můžete rozhodnout, jak má být s majetkem naloženo. Existují dva, potažmo tři, způsoby, jak můžete ovlivnit způsob rozdělení vašeho majetku mezi dědice.
Prvním způsobem je sepsání dědické smlouvy. Tou určíte, kdo bude vaším dědicem. Budoucí dědic pak toto dědictví musí přijmou, aby smlouva mohla být platně uzavřena. Výhodou této smlouvy je, že v ní lze stanovit, že za dědictví vám budoucí dědic na oplátku poskytne určité služby, např. zajištění péče. Rovněž může být ve smlouvě stanoveno, že dědic nemá právo toto dědictví odmítnout. Budete tak mít jistotu, že připadne právě jemu. Rovněž je možné stanovit podmínky, za kterých bude mít dědic na dědictví právo, nebo podmínky, za kterých toto právo ztratí. Současně je třeba dodat, že můžete s majetkem i po uzavření této smlouvy nakládat, jak uznáte za vhodné. Pouze v některých případech se dědic bude moci dovolávat neúčinnosti tohoto vašeho jednání.
Druhou možností je sepsání závěti. V té můžete určit, kdo zdědí kterou část vašeho majetku. Také můžete určit, že některý dědic konkrétní věc dostat nemá. Tím můžete zajistit, že každý dostane to, z čeho bude mít největší užitek či že se daná věc nedostane do špatných rukou. V závěti je také možné stanovit stejné podmínky jako u dědické smlouvy, tedy podmínky, při jejichž splnění dědic získá nebo ztratí právo na dědictví. V závěti můžete i přikázat, aby dědic něco určitého udělal, jinak o dědictví přijde. Tuto závěť lze pak během života kdykoli odvolat či změnit.
Třetí možností je odkaz. Odkazem stanovíte, aby určitá osoba z dědictví získala určitou věc. Můžete tak někomu například věnovat něco na památku, či jako poděkování za pomoc, kterou vám poskytl. Tento odkaz je třeba uvést v závěti. Podmínkou však je, že osoba, která má tento odkaz získat, zůstavitele přežije.
Zákonná posloupnost přichází na řadu, pokud neexistuje ani závěť ani dědická smlouva. Tato posloupnost určuje, kdo bude dědit a jak velký jeho podíl bude. V tomto případě ale už nebudete mít vliv na to, kdo co zdědí. Může se tak stát, že kus majetku připadne tomu, komu by dle vašeho názoru připadnout neměl.
V případě, že vás zajímají bližší informace ohledně dědictví, obraťte se na notáře, který vám jistě poskytne potřebné informace, poradí vám a poskytne pomoc při sepisování závěti či dědické smlouvy.
Hana Mesthene
Advokát

PSYCHOLOGIE

Jsem smutný k jakému odborníkovi dorazit?

Osobně bych doporučovala psychoterapeuta, tedy psychologa s psychoterapeutickou odborností. Většinou totiž poruchy nálad, nelady, rozlady, emoční výkyvy mají hlubší význam a původ.
Psychoterapeut je člověk, který nedává rady, ale pomáhá klientovi pochopit souvislosti v jeho životě tak, aby byly lépe nahlédnuty, pochopeny a odstraněny, tak jak je klientovi vlastní, jak on sám to umí nejlépe. Aby psychoterapie fungovala, musí být mezi klientem a psychoterapeutem navázán vztah, který je vlastně nejsilnějším nositelem léčení nejen poruch nálad, strachů a úzkostí.
Hellena Holečková
Psychoterapeutka