Program

Pravidelný program Komunitního centra na  ČERVENEC 2018 

Prostory Komunitního centra  můžete využívat kdykoli i mimo níže vypsaný pravidelný program v otevírací době centra.

Můžete využit např.: dílny pro kreativní činnost, počítače, možnost zapůjčit si sportovní pomůcky, hraní stolního tenisu, k dispozici je denní tisk a knihy,  můžete hrát stolní hry či posedět u kávy či domácí limonády  atp. Navštívit nás můžete sami, s přáteli či vnoučaty.

Budeme rádi, když si část programu u nás vytvoříte sami, podle vašich přání, zálib či potřeb a z toho, že budete mít chuť se o to s ostatními podělit.

Pondělí

Lehký hazard v malé společenské místnosti.

Společenské odpoledne -posezení v Centru i venku na zahrádce (dle počasí), povídání  čili společné klábosení a někdy třeba i opékání buřtíků..

Sledujte aktuality na našem webu, nebo se níže registrujte k odběru emailového zpravodaje.

Úterý

Výuka britské angličtiny pro mírně pokročilé (úroveň A2-B1) se zaměřuje na opakování již známé anglické mluvnice, její prohlubování. Při kurzu je kladen důraz na uplatnění znalostí v praxi, včetně nově probírané mluvnice. Součástí výuky jsou i kulturně-historické zajímavosti z anglické jazykové oblasti.

Ke skupině se lze přidat, pouze dokud to bude umožňovat kapacita našeho “kulatého” stolu u kterého výuka probíhá.

Kurz němčiny pro zájemce, kteří se v minulosti s němčinou setkávali buď ve škole, či v pracovním prostředí a mají zájem si znalosti osvěžit a opět nabýt schopností jich uplatňovat v praxi. Lekce je vedena podle učebnice Němčina pro samouky od nakl. LEDA, případně samostatně připravených materiálů. Během kurzu se opakuje a procvičuje německá mluvnice a zejména konverzování na předem určená či náhodná témata zaměřená pro praktické využití jazyka. Výuka jazyka je doplněna o kulturně-historické vsuvky z prostředí německé jazykové oblasti.

Ke skupině se lze přidat, pouze dokud to bude umožňovat kapacita našeho “kulatého” stolu u kterého výuka probíhá.

Konkrétní témata pro každý týden najdete na stránce PORADENSTVÍ. 

Středa

Kurz britské angličtiny pro zájemce s minimální nebo žádnou předchozí znalostí angličtiny (úroveň A1). Hlavním zaměřením během hodin je prvotní slovní zásoba, základy anglické mluvnice, skladby vět a výslovnosti. Postupuje se podle učebnice Angličtina pro samouky od nakl. LEDA.

Ke skupině se lze přidat, pouze dokud to bude umožňovat kapacita našeho “kulatého” stolu u kterého výuka probíhá.

Kurz britské anglické konverzace zaměřený spíše pro pokročilejší zájemce (úroveň A2-B1 a výše). Hodina je vedena převážně v anglickém jazyce jako spíše volné kolokvium, kdy se všichni mohou anglicky vyjádřit o předem určených nebo náhodných tématech.

Vyjadřování jednotlivých mluvčích je zpětně korigována a mluvnické jevy vysvětleny za účelem zlepšování jejich konverzačních schopností.

Lekce jsou vhodné i pro méně zdatné zájemce , mají-li zájem alespoň jazyku v mluvené podobě naslouchat.

Konkrétní témata pro každý týden najdete na stránce PŘEDNÁŠKY

Termíny některých přednášek nebo vycházek mohou být i v jiném termínu, proto prosíme bedlivě sledujte stránku PŘEDNÁŠKY

Čtvrtek

Ve čtvrtek po ránu si můžete přijít zahrát petanque, nebo novou hru molkky.

Pétanque (koulená) je francouzská společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje pravidelný trénink.

Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv (terén hřiště je libovolný).

Sraz na petanque u kanceláře KC, hra následně probíhá na vedlejším fotbalovém hřišti.

 

Molkky je hra pro 2-4 hráče, během které se shazujíočíslované, dřevěné kuželky.

Mölkky je velmi jednoduchá hra. Hráči se snaží házecím kolíkem srazit kolíky s čísly, mölkky. Cílem není srazit co největší počet mölekk, ale získat za jejich sražení body. Body se počítají za každou sraženou mölkku. Pokud je sražena pouze jedna, započítá se počet bodů podle číslice na sražené mölce.

Hraje se do té doby, dokud některý z hráčů nezíská přesně 50 bodů. Musíte si dát pozor, abyste toto číslo nepřekročili. Pokud se tak stane, vaše body se sníží na 25. Když se někdo třikrát po sobě netrefí a nezíská tedy žádný bod, je vyřazen ze hry. Riskantní hody na nejhodnotnější mölkky se tedy nemusí vždy vyplatit.

Pátek

Metoda používaná ve fitcentrech v Americe, která propojuje pohyb těla s podporou a zapojením mysli a lidského mozku.

Jde o jednoduché fyzické cviky, které specifickým způsobem zapojují do součinnosti mozek a pomáhají tak procvičit nejen tělo, ale i mysl.

Jde o jednoduchá cvičení pro každého.

Princip Brain Gym® je postaven na jednoduchosti a proveditelnostibez speciálního vybavení. Díky specifickým pohybům těla cvičení:

  • aktivuje a harmonizuje mozek
  • odbourává stres
  • pomáhá relaxaci a osvěžení mysli
  •  pomáhá prostorové orientaci
  • pomáhá rozvoji kognitivních a behaviorálních dovedností
  • pomáhá  rozvinout nebo udržet pohybovou koordinovanost
  • pozitivně působí při jakémkoli učení

Cvičení jsou postavena na koordinaci rukou, nohou, očí a mysli,  která řídí jejich různorodý pohyb.

Vžijte se do pohybů těla ve spojení s myslí a jistě sami přijdete  na řadu podobných cvičení, při kterých budete vnímat  propojení těla a mysli v jednu společnou aktivitu.

 Zjistíte, že nejde o nic složitého a tyto cviky můžete provádět  kdekoli kdykoli i na krátký čas.

Pravidelný program Komunitního centra pro seniory