Spolupracovníci

Seznamte se s našimi spolupracovníky. Nejčastěji se s nimi můžete setkat během poradenství, které pro Vás pořádáme obvykle úterý od 15-17 hodin.

(řazeno dle abecedy)

PeaDr. Hana Čechová

Vystudovala PedF UK a FTVS UK v Praze.
Ve své práci se specializuje na aktivní zdravotní prevenci, podchycení a rozvoj uchovaných schopností, odstranění psychických bariér a získání zdravé sebedůvěry. Preferuje bio-psycho-sociální přístup ke zdraví a nemoci.
Je autorkou mnoha metodických materiálů a publikací vztahujících se ke zdravému životnímu stylu, udržení, obnově a upevnění zdraví. Je autorkou knihy „Jak trvale zhubnout a nehladovět“

Ing. Hana Čepová

Vystudovala IT pro ekonomy na VŠMIE a ekonomiku, managemet a marketing na VŠFS.
Přes dvacet let vedla eventovou reklamní agenturu, kterou spoluzaložila a své zkušenosti z této oblasti zúročuje na poli poradenství, kterému se v současnosti věnuje.

Je spoluzakladetkou Právě teď! o.p.s. a předsedkyní dozorčí rady.
V Komunitním centru má na starost počítačové kurzy a poradenství.

Hellena Holečková

Ve své praxi pracuje jako psychoterapeut a gestalt terapeut a věnuje se individuálnímu a rodinnému poradenství a vztahům.

JUDr. Hana Mesthene

Vedoucí advokát advokátní kanceláře Mesthene & Partners, která se věnuje obchodnímu, občanskému a rodinnému právu

Ing. Lenka Štastná

Lenka Štastná pracovala mnoho let v bankovnictví a dlouho vedla pobočku jedné z našich nejvýznamnějších bank. V roce 2010 založila český klub mezinárodní organizace Business & Professional Women a postupně z ní vybudovala respektovanou neziskovou organizaci.